background-deco
2021 m. gruodžio 05 d. Atnaujinimo data: 2024 m. sausio 24 d.

Investicijų programos rengimas

Pagal ES reglamentus kiekviena valstybė narė rengia partnerystės sutartį[1], kurioje nustato veiksmingo ir efektyvaus ES fondų naudojimo tvarką, ir ją įgyvendinančias programas.

2021–2027 ES fondų investicijų programoje nustatoma strategija, kaip bus siekiama ES sanglaudos politikos tikslų ir naudojamos Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Europos socialinio fondo + (ESF+) ir Sanglaudos fondo lėšos.  Pritarus LRV, 2022 m. kovo 16 d. investicijų programos projektas oficialiai pateiktas Europos Komisijai.

Rengiant 2021–2027 investicijų programą itin daug dėmesio skirta tinkamam socialinių ir ekonominių partnerių įtraukimui į programavimo procesą. Partneriai aktyviai dalyvavo konsultacijose su ministerijomis, tariantis, kur ir kaip efektyviausiai nukreipti investicijas. Iš viso vyko 70 teminių konsultacijų, kuriose dalyvavo apie 200 skirtingų institucijų atstovų, ekspertų, suinteresuotų šalių atstovų. Tuo pačiu metu platformoje „e. pilietis“ buvo organizuotos ir rašytinės tikslinės konsultacijos.

2022 metų balandžio 22 d. Europos Komisija patvirtino pagrindinį 2021–2027 m. programavimo laikotarpio strateginį dokumentą – Partnerystės sutartį Lietuvai, pagal kurią numatoma investuoti beveik 6,4 mlrd. eurų. Papildomai Lietuva prisidės 1,7 mlrd. eurų nacionalinio kofinansavimo lėšomis, todėl bendra investicijų apimtis bus 8 mlrd. eurų. 

Lygiagrečiai ministerijos rengia ir derina Pažangos priemones, kas turi būti padaryta tam, kad pradėti skelbti kvietimų planus ir kvietimus dėl projektų įgyvendinimo planų teikimo.

Kvietimai teikti projektų įgyvendinimo planus iki 2022 08 10 skelbiami pagal Laikinąją tvarką, o nuo 2022 08 11 - pagal šias Taisykles.

2022 08 03 Europos Komisija oficialiai pritarė 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programai ir iš parengiamojo/investicijų planavimo etapo pereita prie programos įgyvendinimo etapo.
 

Daugiau informacijos:

Partnerystės sutartis

Europos Komisijos 2022 m. rugpjūčio 3 d. PATVIRTINTA 2021-2027 m. ES fondų investicijų programa

2021–2030 metų nacionalinis pažangos planas

Nacionalinės plėtros programos

Neformalūs susitikimai su EK dėl 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos

Europos Komisijos paskelbta 8-oji sanglaudos ataskaita

 

 


Partnerystės sutartis – tai glaustas strateginis dokumentas, kuriuo grindžiamos Europos Komisijos ir Lietuvos derybos dėl 5 ES fondų – Europos regioninės plėtros, Sanglaudos, Europos socialinio fondo+, Teisingos pertvarkos bei Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros. Partnerystės sutartis oficialiai pateikta Europos Komisijai 2022 kovo 15 d. Joje numatytos 3 programos: 2021–2027 m. ES fondų investicijų programa (rengia Finansų ministerija), Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 m. programa (rengia Žemės ūkio ministerija) bei Materialinio nepritekliaus mažinimo programa (rengia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija).