×

Rikiuoti
Rodyti
Rezultatai: 80 Atstatyti rikiavimo parametrus
Rodyti
Numeris Pažangos priemonė Finansavimas Aktyvūs kvietimai Pasibaigę kvietimai
01-002-08-03-01 Sukurti modernią viešojo valdymo institucijų žmogiškųjų išteklių valdysenos sistemą 19 520 000 € 0 3
01-004-07-01-01-(RE) Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius 83 251 053 € 1 4
01-004-07-02-01-(RE) Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą 57 234 518,3 € 5 5
01-004-08-04-01 Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą 1 896 747,33 € 0 2
02-001-06-04-01 Skatinti pastatų renovaciją 358 618 498 € 0 6
02-001-06-07-02-(RE) Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą 31 351 637,47 € 8 0
02-001-06-08-03-(RE) Sutvarkyti praeityje užterštas ir pažeistas teritorijas 763 252,34 € 2 0
02-001-06-08-04 Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi 23 529 412 € 0 1
02-001-06-10-01(RE) Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą 2 120 947,2 € 1 0
02-001-06-10-02 Skatinti atliekų perdirbimo ir antrinių žaliavų naudojimą 17 200 000 € 1 0
02-001-06-10-03 Skatinti atliekų prevenciją 2 500 000 € 1 0
02-001-06-11-01 Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą 6 671 500 € 1 2
02-001-06-11-02 (RE) Stiprinti savivaldybių aplinkos oro monitoringą 572 500 € 2 1
03-001-01-13-01 Diegti pažangias technologijas, palaipsniui pereinant prie mažesnio iškastinio kuro naudojimo, teikiant prioritetą vandenilio technologijoms 20 000 000 € 0 1
03-001-06-03-01 Įrengti 200 MW elektros energijos kaupimo įrenginių sistemą 100 000 000 € 0 1
03-001-06-03-02 Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus 443 358 861,83 € 4 23
03-001-06-03-03 Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje 137 989 874,37 € 8 8
03-001-06-05-01 Įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones viešuosiuose centrinės valdžios pastatuose, individualiuose gyvenamuosiuose namuose ir įmonėse 110 596 597,84 € 0 6
04-001-08-05-01 Tobulinti vidutinės trukmės biudžeto sistemą 3 346 000 € 0 2
04-001-08-05-02 Didinti (gerinti) mokestinių prievolių vykdymą 46 574 000 € 0 17
04-001-08-05-04 Stiprinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę ir skatinti privačių investicijų pritraukimą 3 250 000 € 0 2
04-001-08-05-06 Didinti tvarų savivaldybių finansinį savarankiškumą 854 000 € 0 1
05-001-01-04-02 Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos 265 796 191 € 3 7
05-001-01-05-05 Skatinti įmones skaitmenizuotis 0 € 0 0
05-001-01-05-05 Skatinti įmones skaitmenizuotis 32 100 000 € 0 4
1 2 3 4