2022 m. kovo 12 d. Atnaujinimo data: 2023 m. kovo 16 d.

Kviečiame susipažinti su:

Ministerijų planuojamų skelbti kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus sąrašu

[[#ex]]

Energetikos ministerija


Švietimo, mokslo ir sporto ministerija


Susisiekimo ministerija


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija


Sveikatos apsaugos ministerija


Finansų ministerija


Ekonomikos ir inovacijų ministerija


Aplinkos ministerija


Kultūros ministerija


Vidaus reikalų ministerija


Kitos ministerijos

[[#ex]]

Jungtinių projektų (JP) vykdytojų  planuojamų skelbti kvietimų teikti JP projektų įgyvendinimo planus sąrašu

[[#ex]]

Lietuvos energetikos agentūra


Europos socialinio fondo agentūra

[[#ex]]

Su paskelbtais ar pasibaigusiais kvietimais ir jų informacija galite detaliau susipažinti Kvietimų puslapyje.