2022 m. kovo 12 d. Atnaujinimo data: 2023 m. rugsėjo 25 d.

Ministerijų planuojamų skelbti kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus sąrašas.

Ministerijų parengti ir su administruojančia institucija suderinti kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planai, kuriuose suplanuojami skelbti kvietimai teikti projektų įgyvendinimo planus, numatant jų preliminarias datas, finansavimo lėšas, galimus pareiškėjus ir kt. reikalavimus. 

[[#ex]]

Kvietimų planai:

Kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus sąrašą galite parsisiųsti į savo kompiuterį ir peržiūrėti MS Excel arba analogiškos lentelių tvarkymo programinės įrangos pagalba. 

DĖMESIO: Atnaujintą Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kvietimų planą rasite čia:

DĖMESIO: Atnaujintą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kvietimų planą rasite čia:

DĖMESIO: Atnaujintą Energetikos ministerijos kvietimų planą rasite čia:

DĖMESIO: Atnaujintą Vidaus reikalų ministerijos kvietimų planą rasite čia:

DĖMESIO: Atnaujintą Sveikatos apsaugos ministerijos kvietimų planą rasite čia:

DĖMESIO: Atnaujintą Susisiekimo ministerijos kvietimų planą rasite čia:

DĖMESIO: Atnaujintą Aplinkos ministerijos kvietimų planą rasite čia:

DĖMESIO: Atnaujintą Kultūros ministerijos kvietimų planą rasite čia:

DĖMESIO: Finansų ministerijos kvietimų plano papildymą rasite čia:


[[#ex]]

Jungtinių projektų (JP) vykdytojų  planuojamų skelbti kvietimų teikti paraiškas finansuoti JP projektus planų sąrašas.

Pagal JP vykdytojo pateiktą informaciją parengtas kvietimų teikti paraiškas finansuoti JP projektus planas, kuriame suplanuojami kvietimai teikti paraiškas finansuoti JP projektus, numatant jų preliminarias datas, finansavimo lėšas, galimus pareiškėjus ir kt. reikalavimus.  

[[#ex]]

Lietuvos energetikos agentūra


Europos socialinio fondo agentūra


Aplinkos projektų valdymo agentūra

[[#ex]]

Regionų  planuojamų skelbti kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planų sąrašu

[[#ex]]

Regionų kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planai

[[#ex]]

Su paskelbtais ar pasibaigusiais kvietimais ir jų informacija galite detaliau susipažinti Kvietimų puslapyje.