2022 m. balandžio 19 d. Atnaujinimo data: 2024 m. vasario 21 d.

Pagrindinis 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos Kartos Lietuva“ (NextGenerationEU) (toliau ES investicijų programos) viešinimo tikslas – informuoti visuomenę apie ES investicijų kuriamą pokytį.

Informavimas apie projektą ir jo komunikacija – iš dalies privaloma veikla, todėl svarbu užtikrinti, kad naudojamos priemonės būtų vieningos, aiškios ir suprantamos. Daugiau apie tai skaitykite ES investicijų stiliaus knygoje.

[[#ex]]

Apie ES investicijų stiliaus knygą  (SPAUSTI ČIA)

Finansų Ministerija, vadovaujanti ES fondų investicijų programų planavimui ir įgyvendinimui, visiems sistemos dalyviams paruošė „ES investicijų stiliaus knygą“.
Šis leidinys nustato dviejų programų komunikavimo viešumoje vizualinį stilių. Jame rasite:
- informaciją bei pavyzdžius, kaip naudoti ES emblemą su teiginiu;
- tinkamų naudoti spalvų gamą;
- šriftus;
- privalomų informavimo, komunikacijos ir matomumo priemonių reikalavimus bei pavyzdžius;
- įrankį, padedantį susikurti tam tikras viešinimo priemones;
- reikalavimus kitoms komunikacijos priemonėms bei jų pavyzdžius.


ES investicijų stiliaus knygą galite parsisiųsti čia (153.9 MB ): 


Nepamirškite, kad informacinių plakatų, lentelių ar stendų maketus galite susikurti ir paprasčiau, .t.y. pasinaudodami e-maketo kūrimo įrankiu.

Viešo komunikavimo stiliaus šablonus galite atsisiųsti:

Atkreipkite dėmesį, kad Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos Kartos Lietuva“ ir 2021–2027 metų ES fondų investicijų programos plakatų ir stendų maketuose skiriasi ne tik ES emblema su teiginiu, bet ir naudojamos iliustracijos.

[[#ex]]

Už visuomenės informavimą apie projektą yra atsakingas projekto vykdytojas ir/ar jo partneriai.

Daugiau apie tai skaitykite Komunikacija apie projektą.

[[#ex]]

Komunikacija apie projektą (SPAUSTI ČIA)

Už visuomenės informavimą apie projektus, kurie yra finansuojami pagal ES investicijų programas, yra atsakingas projekto vykdytojas ir/ar jo partneriai. Tai reiškia, kad ne tik būtina suplanuoti projekto matomumo, informavimo apie projektą priemones, bet ir reikia jas tinkamai  įgyvendinti. Tam, kad procesas būtų sklandus, o visas veiklas įgyvendintumėte tinkamai, kviečiame vadovautis Centrinės projektų valdymo agentūros parengtu Komunikacijos vadovu (spauskite ČIA) (51.6 MB ).

Svarbu pažymėti, kad visose komunikacijos apie projektą priemonėse privaloma naudoti tinkamą ES emblemą su teiginiu: (60.6 MB )

„Finansuoja Europos Sąjunga“, kai projektas 100 procentų finansuojamas 2021–2027 metų ES fondų investicijų programos lėšomis;

„Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“, kai projektas ne 100 procentų finansuojamas 2021–2027 metų ES fondų investicijų programos lėšomis;

„Finansuoja Europos Sąjunga – NextGenerationEU“, kai projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) lėšomis arba kai projektas finansuojamas EGADP ir 2021–2027 metų ES fondų lėšomis. Taip pat turi būti matomai pranešta apie projekto finansavimą pagal planą „Naujos kartos Lietuva“.

Atkreipkite dėmesį, kad Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos Kartos Lietuva“ ir 2021–2027 metų ES fondų investicijų programos plakatų ir stendų maketuose skiriasi ne tik ES emblema su teiginiu, bet ir naudojamos iliustracijos. Taip pat Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ atveju šalia ES emblemos su teiginiu dar prisideda ir papildomas logotipas.

ES emblemą su atitinkamu teiginiu bei „Naujos kartos Lietuva“ logotipą galite parsisiųsti:
-    ES emblema lietuvių kalba (spauskite ant šios nuorodos)
-    ES emblema anglų klaba (spauskite ant šios nuorodos)
-    Papildomas „Naujos kartos Lietuva“ logotipas lietuvių kalba (spauskite ant šios nuorodos (13.1 MB ))
-    Papildomas „Naujos kartos Lietuva“ logotipas anglų kalba (spauskite ant šios nuorodos (6.6 MB ))

Su reikalavimais projektų viešinimui detaliau galite susipažinti ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse (PAFT)

Plakatų, lentelių ir stendų E-maketų kūrimo įrankį galite atsidaryti čia.

Atkreipkite dėmesį, kad papildomos privalomos priemonės gali būti nurodomos atitinkamų priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašuose bei projektų sutartyse. Siekiant didesnės informacijos apie projektą ir jo rezultatus sklaidos, kviečiame vykdyti ir papildomas viešinimo veiklas. Rekomenduojame jas susiplanuoti ir nusimatyti dar paraiškos finansavimui gauti rengimo metu.

[[#ex]]