×

Paskelbimo data IkiRikiuoti
Rodyti
Rezultatai: 786
Rikiuoti
Rodyti
2023-05-31    |    Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Informacija Aktuali redakcija
2023-11-28 Nr. 10-054-P    |    Dokumentą priėmė: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Aprašas

2023-05-25    |    Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Projektų atrankos kriterijai Dokumento projektas

Dokumento priedai
SOCIALINIŲ IR EKONOMINIŲ PARTNERIŲ PATEIKTŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DERINIMAS
2023-05-25 Nr. 46P-4(10)    |    Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
Nutarimas

Dokumento priedai
Projektų bendrųjų atrankos kriterijų sąrašas ir jų vertinimo metodika
2023-05-23 Nr. 1S-56    |    Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Sutartis

Dokumento priedai
Susitarimo dėl bendradarbiavimo 3 priedas
2023-05-22 Nr. 08-009-K    |    Dokumentą priėmė: Susisiekimo ministerija
Aprašas

2023-05-22    |    Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
Metodika
2023-10-20 Nr. 02-021-P    |    Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Aprašas

  • PFSA 2 priedas, kuriame pateikiama informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti
  • MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: techniniai, valdymo, verslumo, ekologijos, kiti) - R-05-001-01-05-07-10 (R.B.2.2098)
  • Suinteresuotosios institucijos, dalyvaujančios verslininkystės galimybių paieškos procese - P-05-001-01-05-07-18 (P.B.2.0016)
  • MVĮ, investuojančios į pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingų įgūdžių ugdymą - P-05-001-01-05-07-19 (P.B.2.0101)
2023-05-18 Nr. 02-025-K    |    Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Aprašas

2023-05-17 Nr. FĮ-35-01-FĮ-35-16    |    Dokumentą priėmė: ESFA metodinės pagalbos centras
Supaprastintai apmokamų išlaidų aprašas
2023-05-12 Nr. 08-008-J    |    Dokumentą priėmė: Susisiekimo ministerija
Aprašas

2023-05-12 Nr. FĮ-34-01-FĮ-34-10    |    Dokumentą priėmė: ESFA metodinės pagalbos centras
Supaprastintai apmokamų išlaidų aprašas
2023-05-12    |    Dokumentą priėmė: Aplinkos ministerija
Aprašas Dokumento projektas

2023-05-11    |    Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
Projektų atrankos kriterijai Dokumento projektas
1 11 12 13 14 15 32