×

Paskelbimo data
-Rikiuoti
Rodyti
Rezultatai: 924
Rikiuoti
Rodyti
2023-11-01    |    Dokumentą priėmė: Inovacijų agentūra
Informacija Dokumento projektas
2024-02-09 Nr. 2024/2    |    Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
Ataskaita Aktuali redakcija
2024-02-09 Nr. 10-029-P    |    Dokumentą priėmė: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Aprašas
2024-02-09 Nr. 02-048-K    |    Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Aprašas

2024-02-06 Nr. 02-040-K    |    Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Aprašas

 • Aprašo 4 priedas exel formatu_patikslintas 2024-02-08
 • Investicijas gavusiose MVĮ įdiegti originalūs produktų dizainai, rodiklio kodas R-05-001-01-05-07-29
 • Investicijas gavusių MVĮ pačių pagamintos produkcijos eksporto padidėjimas, rodiklio kodas R-05-001-01-05-07-28
 • Vidines inovacijas vykdančios MVĮ, rodiklio kodas R-05-001-01-05-07-08 (R.B.2005)
 • Prekybos ar organizacines inovacijas diegiančios MVĮ, rodiklio kodas R-05-001-01-05-07-07 (R.B.2.2004)
 • Produktų ar procesų inovacijas diegiančios mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), rodiklio kodas R-05-001-01-05-07-06 (R.B.2.2003)
 • Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės), rodiklio kodas R-05-001-01-05-07-03 (R.B.2.2002)
 • Paramą dotacijomis gavusios įmonės, rodiklio kodas P-05-001-01-05-07-13 (P.B.2.0002)
 • Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažo-sios, vidutinės ir didelės), rodiklio kodas P-05-001-01-05-07-08 (P.B.2.0001)
2024-02-07 Nr. 02-021-P    |    Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Aprašas

 • PFSA 2 priedas, kuriame pateikiama informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti
 • MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: techniniai, valdymo, verslumo, ekologijos, kiti) - R-05-001-01-05-07-10 (R.B.2.2098)
 • Suinteresuotosios institucijos, dalyvaujančios verslininkystės galimybių paieškos procese - P-05-001-01-05-07-18 (P.B.2.0016)
 • MVĮ, investuojančios į pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingų įgūdžių ugdymą - P-05-001-01-05-07-19 (P.B.2.0101)
2024-02-06    |    Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Rekomendacija
2024-02-01 Nr. 28-504-P    |    Dokumentą priėmė: Telšių regiono plėtros taryba
Aprašas
2024-02-01 Nr. 10-072-P    |    Dokumentą priėmė: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Aprašas
2024-02-01 Nr. 26-102-P    |    Dokumentą priėmė: Šiaulių regiono plėtros taryba
Aprašas
2024-02-01 Nr. FĮ-49-01-FĮ-49-06    |    Dokumentą priėmė: ESFA metodinės pagalbos centras
Supaprastintai apmokamų išlaidų aprašas
2024-02-01 Nr. FĮ-47-01    |    Dokumentą priėmė: ESFA metodinės pagalbos centras
Supaprastintai apmokamų išlaidų aprašas
2024-01-31    |    Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
Ataskaita
2024-01-29 Nr. 1K-237    |    Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Forma Aktuali redakcija
2024-01-29 Nr. 1K-237    |    Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Forma Aktuali redakcija

Dokumento priedai
Projekto vykdytojo pasižadėjimas (forma)
2024-01-29 Nr. 1K-237    |    Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Projektų atrankos kriterijai Aktuali redakcija
2024-01-29 Nr. 1K-237    |    Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Forma Aktuali redakcija
2024-01-29 Nr. 1K-237    |    Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Forma Aktuali redakcija
2024-01-29 Nr. 1K-237    |    Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Forma Aktuali redakcija
2024-01-31 Nr. 03-016-K    |    Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
Aprašas

Dokumento priedai
PFSA Nr. 2
2024-01-31 Nr. 22-202-P    |    Dokumentą priėmė: Kauno regiono plėtros taryba
Aprašas
2024-02-08 Nr. 10-032-P    |    Dokumentą priėmė: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Aprašas
1 2 3 4 37