×

Veiklos sritis

Projektų atrankos būdas

Atsakinga ministerija

Programa

Regionas
Rikiuoti
Rodyti
Rezultatai: 52
Rikiuoti
Rodyti
Pažangos priemonė Finansavimas Aktualūs kvietimai
Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą 378 580 933 € 3
Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi 23 529 400 € 1
Plėtoti įrodymais pagrįstas programas ir trūkstamas specializuotas paslaugas, skirtas šeimoms, vaikams ir jauniems žmonėms 21 746 287 € 1
Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą 30 132 000 € 1
Skatinti įmones skaitmenizuotis 293 772 776 € 2
Didinti (gerinti) mokestinių prievolių vykdymą 98 470 000 € 2
Tobulinti kovos su nelegaliu ir nedeklaruotu darbu priemones 1 563 000 € 1
Efektyvinti profesinės rizikos valdymą įmonėse ir savarankiškai dirbant 2 245 000 € 1
Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje 142 504 892 € 1
Pirmiausia-mokytojas 141 545 000 € 1
Skatinti pažangių elektroninių ryšių technologijų ir naujos kartos ryšio tinklų (įskaitant 5G ryšį) plėtrą 113 375 212 € 1
Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose 348 403 000 € 2
Didinti socialiai pažeidžiamų grupių skaitmeninius įgūdžius 2 420 000 € 0
Įgyvendinti misijomis grįstas mokslo ir inovacijų programas 91 560 000 € 1
Gerinti susisiekimą geležinkelių transportu 9 624 890 € 0
Skatinti pastatų renovaciją 3 054 681 341 € 1
Investicijos į kultūros išteklių skaitmeninimą ir prieinamumą 36 119 880 € 2
Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos 41 532 427 € 1
Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui 48 345 636 € 0
Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas 41 000 000 € 1
Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas 97 996 000 € 1
Užtikrinti visiems prieinamą ankstyvąjį ugdymą 48 872 000 € 0
Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą 83 855 000 € 3
Plėtoti socialinės integracijos priemones labiausiai pažeidžiamoms grupėms 15 954 246 € 0
Gerinti grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių valdymą 51 119 000 € 0
1 2 3