2022 m. liepos 12 d. Atnaujinimo data: 2022 m. liepos 12 d.

Norėdami pranešti apie korupcijos, susijusios su ES investicijomis, atvejį, galite visą parą kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą telefonu (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt  arba užpildyti pranešimo formą internetu.

Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką privalo pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai, Generalinei prokuratūrai ar kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai.

Tokią prievolę nuo 2019 m. sausio 1 d. nustato Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 101 straipsnis.

Specialiųjų tyrimų tarnyba parengė valstybės tarnautojų ir jiems prilygintų asmenų, susidūrusių su korupcija, veiksmų, įgyvendinančių nurodytą prievolę, atmintinę.