2022 m. kovo 30 d. Atnaujinimo data: 2022 m. gegužės 19 d.

Svetainės privatumo politika

Šios svetainės duomenų tvarkytojas yra  Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA), kodas 126125624, buveinės adresas S. Konarskio g. 13, 03109 Vilnius, kuri tvarkydama Jūsų asmens duomenis vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą rasite Asmens duomenų tvarkymo CPVA tvarkos apraše. 

Ateityje šios svetainės Privatumo politiką mes galime keisti, todėl siūlome Jums  periodiškai ją peržiūrėti.

Naujienlaiškio prenumerata

Mūsų svetainėje galima prenumeruoti naujienlaiškį, kuris yra skirtas informuoti svetainės lankytojus apie jų pačių pagal savo poreikius pasirinktų informacijos rubrikų atnaujinimus.

Jums užsisakius mūsų svetainės naujienlaiškį, renkame vartotojo identifikavimui būtiną pagrindinę informaciją – elektroninio pašto adresą.

Kiekvienas mūsų naujienlaiškio prenumeratorius turi teisę bet kada pakeisti prenumeratą arba jos visiškai atsisakyti paspaudęs atsisakymo nuorodą, platinamą kartu su kiekvienu naujienlaiškiu. Informuojame, kad Jūs taip pat turite teisę nesutikti arba bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis atsiųsdami laišką adresu asmensduomenys@cpva.lt. Naujienlaiškių prenumeratorių duomenys tvarkomi ir saugomi tol, kol Jūs pageidaujate gauti mūsų naujienlaiškius.

 Registracija į renginius

Siekiant užtikrinti sklandų  organizuojamų renginių administravimą, išankstinės registracijos anketose renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis (pvz. vardą ir pavardę, atstovaujamą instituciją, elektroninio pašto adresą) tik gavę atskirą išankstinį Jūsų sutikimą, kurį pateikiate sutikdami užpildydami registracijos į renginius formą.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai konkrečios paslaugos teikimo (pavyzdžiui mokymų, konferencijų organizavimo) tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti. Mes neatskleidžiame trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalome tai padaryti.

Registracijos į renginius metu surinktus asmens duomenis CPVA tvarkys ir saugos projekto, iš kurio finansuojamas renginio organizavimas, finansavimo sąlygose nustatytą terminą.