2023-02-08 Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra | Informacija

 • Pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 projektų atrankos kriterijai (tvirtinimui)
  Informacija
  2023-02-15 Nr. 9 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija

  Pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Skatinti startuolių vystymą, akceleravimą ir plėtrą“ poveiklė „Sudaryti sąlygas startuoliams kurtis bei skatinti produkto idėjos vystymą per hakatonus ir inkubavimo paslaugas“ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

 • Pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 aprašas (informacijai)
  Informacija
  2023-02-15 Nr. 8 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija

  Pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašas

 • Pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 projektų atrankos kriterijai (tvirtinimui)
  Informacija
  2023-02-15 Nr. 7 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija

  Pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veikla „10. Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose“

 • Pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 aprašas (informacijai)
  Informacija
  2023-02-15 Nr. 6 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija

  Pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašas

 • Pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 projektų atrankos kriterijai (tvirtinimui)
  Informacija
  2023-02-15 Nr. 5 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija

  Pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ veikla „2. Į eksportą orientuotų, į bendrą vertės grandinę susijungusių MVĮ tinklo kūrimosi ir augimo skatinimas (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas)“

 • Pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 aprašas (informacijai)
  Informacija
  2023-02-15 Nr. 4 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija

  Pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ aprašas

 • Pažangos priemonės Nr. 05-001-01-08-09 projektų atrankos kriterijai (tvirtinimui)
  Informacija
  2023-02-15 Nr. 3 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija

  Pažangos priemonės Nr. 05-001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui“ veiklos „2. Skatinti pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi, augimą ir plėtrą“ poveiklė „2.1. Kurti ir vystyti preakceleravimo programas, vykdyti SVV subjektų inkubavimą ir plėtrą, išnaudojant jau įsteigtų skaitmeninių inovacijų centrų, verslo inkubatorių, bendradarbystės centrų „Spiečius“ potencialą. Vykdyti mentorystės programas, skirtas vystyti verslo idėjas ir jų įgyvendinimo strategijas. Teikti konsultavimo paslaugas, skirtas produkto idėjos išgryninimui, vystymui ir komercinimui, pardavimo ir rinkodaros veikloms bei darbo erdvės suteikimui“ (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas).

 • Pažangos priemonės Nr. 05-001-01-08-09 aprašas (informacijai)
  Informacija
  2023-02-15 Nr. 2 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija

  Pažangos priemonės Nr. 05-001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui“ aprašas

 • Preliminarus 2023 m. SK posėdžių tvarkaraštis (tvirtinimui)
  Informacija
  2023-02-15 Nr. 1 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
Atnaujinimo data: 2023 m. kovo 24 d.