Nr.   | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

Dokumentai

2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos projektas.pdf
2022-06-15

2022 metų birželio 15 dieną oficialiai Europos Komisijai pateikta 2021–2027 m. ES fondų investicijų programa  

Susiję dokumentai

Programme for the European Union funds’ investments in 2021-2027
2022-09-14
Nr.  2022-09-14 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Atnaujinimo data: 2022 m. rugsėjo 14 d.