2021-10-22 Dokumentą priėmė: Finansų ministerija | Forma DG patvirtinta forma

Forma patvirtinta Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos  finansų ministro 2021 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-219 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“,  2021 m. spalio 21 d. posėdžio protokolu Nr. 3

Pirkimų priežiūros proceso 3 priedas 

Forma pildoma Neperkančiųjų organizacijų, kai norima skelbti apie kvietimą dalyvauti pirkime vykdant konkursą ar skelbiamas derybas.

Atnaujinimo data: 2023 m. gegužės 25 d.