2022-04-08 Dokumentą priėmė: Finansų ministerija | Forma DG patvirtinta forma

Formai pritarta Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. birželio 11d. įsakymu Nr. 1K-219 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“, 2022 m. balandžio 8 d. posėdžio protokolu Nr.4   

Valstybės pagalbos kontrolės proceso 1 priedas 

Pavyzdinio patikros lapo dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo forma.


 • De minimis pagalbos taisyklių patikros lapas (projekto lygmuo)
  Forma
  2022-08-30 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

  H.8.3. 

 • De minimis pagalbos taisyklių patikros lapas (veiklos ar poveikles lygmuo)
  Forma
  2022-08-30 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

  H.8.2.

Atnaujinimo data: 2023 m. sausio 19 d.