2023-12-19 Nr. H.8.1 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija | Forma DG patvirtinta forma Aktuali redakcija

Formai pritarta Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. birželio 11d. įsakymu Nr. 1K-219 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“, 2023 m. gruodžio 19 d. posėdžio protokolu Nr.18

Valstybės pagalbos kontrolės proceso 1 priedas 

Pavyzdinio patikros lapo dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo forma.


Ankstesnės dokumento versijos
Valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos patikros lapai
2022-08-30

 • Pavyzdinio atitikties de minimis pagalbos taisyklėms (Komisijos reglamentui (ES) 2023/2831) patikros lapo forma (projekto lygmuo))
  DG patvirtinta forma
  2024-01-22 Nr. H.8.5 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

  Patvirtinta Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m.  birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-219 „ Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo”, 2024 m. sausio 19 d. posėdžio protokolu Nr. 19

  Proceso  „ Valstybės pagalbos kontrolės procesas“ 5 priedas 

 • Pavyzdinis de minimis pagalbos taisyklių patikros lapas (projekto lygmuo)
  Forma
  2023-12-20 Nr. H.8.3 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

  Forma patvirtinta Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m.  birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-219 „ Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo”, 2023 m. gruodžio 19 d. posėdžio protokolu Nr. 18.
  Proceso  „ Valstybės pagalbos kontrolės procesas“ 3 priedas

 • De minimis pagalbos taisyklių patikros lapas (veiklos ar poveikles lygmuo)
  Forma
  2022-08-30 Nr. H.8.2 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

  H.8.2.

Atnaujinimo data: 2024 m. sausio 31 d.