×

Rikiuoti
Rodyti
Rezultatai: 82 Atstatyti rikiavimo parametrus
Rodyti
Numeris Pažangos priemonė Finansavimas Aktyvūs kvietimai Pasibaigę kvietimai
01-002-08-03-01 Sukurti modernią viešojo valdymo institucijų žmogiškųjų išteklių valdysenos sistemą 19 520 000 € 0 3
01-004-07-01-01-(RE)-27-(LT027-02-02-01) Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius 78 312 553 € 0 7
01-004-07-02-01-(RE)-21-(LT021-03-02-03) Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą 20 857 006 € 3 2
01-004-08-04-01 Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą 1 896 747,33 € 0 2
02-001-06-04-01 Skatinti pastatų renovaciją 358 618 498 € 0 6
02-001-06-08-03-(RE)-27-(LT027-03-02-04) Sutvarkyti praeityje užterštas ir pažeistas teritorijas 592 920 € 1 0
02-001-06-08-04 Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi 23 529 412 € 0 1
02-001-06-10-02 Skatinti atliekų perdirbimo ir antrinių žaliavų naudojimą 17 200 000 € 1 0
02-001-06-11-01 Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą 6 671 500 € 3 0
02-001-06-11-02 (RE)-22-(LT022-01-02-01) Stiprinti savivaldybių aplinkos oro monitoringą 60 000 € 1 0
03-001-01-13-01 Diegti pažangias technologijas, palaipsniui pereinant prie mažesnio iškastinio kuro naudojimo, teikiant prioritetą vandenilio technologijoms 20 000 000 € 0 1
03-001-06-03-01 Įrengti 200 MW elektros energijos kaupimo įrenginių sistemą 100 000 000 € 0 1
03-001-06-03-02 Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus 377 444 851,91 € 6 17
03-001-06-03-03 Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje 141 989 236,37 € 8 8
03-001-06-05-01 Įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones viešuosiuose centrinės valdžios pastatuose, individualiuose gyvenamuosiuose namuose ir įmonėse 110 596 597,84 € 1 2
04-001-08-05-01 Tobulinti vidutinės trukmės biudžeto sistemą 3 346 000 € 0 2
04-001-08-05-02 Didinti (gerinti) mokestinių prievolių vykdymą 46 574 000 € 0 17
04-001-08-05-04 Stiprinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę ir skatinti privačių investicijų pritraukimą 3 250 000 € 0 2
04-001-08-05-06 Didinti tvarų savivaldybių finansinį savarankiškumą 854 000 € 0 1
05-001-01-04-02 Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos 265 796 191 € 2 7
05-001-01-05-05 Skatinti įmones skaitmenizuotis 0 € 0 0
05-001-01-05-05 Skatinti įmones skaitmenizuotis 32 100 000 € 0 4
05-001-01-05-06/12-001-01-03-01 Įgyvendinti misijomis grįstas mokslo ir inovacijų programas 91 560 000 € 0 1
05-001-01-05-07 Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą 116 911 700 € 6 12
05-001-01-06-03 Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką 30 592 000 € 0 1
1 2 3 4