Nr. 01-004-07-02-01-(RE)

Atnaujinimo data: 2024 m. balandžio 08 d.
Kvietimų finansavimo suma

75 511 774,3 €

Paskelbti kvietimai

14

  • Asignavimų valdytojas

    • Vidaus reikalų ministerija
  • Dokumentai

  • Kita informacija

    Pažangos priemonė finansuojama 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis ir bendrojo finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.