Nr. 09-003-02-02-11-(RE)

Atnaujinimo data: 2024 m. balandžio 08 d.
Kvietimų finansavimo suma

55 050 972,68 €

Paskelbti kvietimai

28

  • Asignavimų valdytojas

    • Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
  • Dokumentai

  • Kita informacija

    Pažangos priemonė finansuojama 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis ir savivaldybių biudžeto lėšomis