×

Paskelbimo data Iki

Kategorijos

Atsakinga institucija

Programa

Dokumento tipas
Rikiuoti
Rodyti
Rezultatai: 515
Rikiuoti
Rodyti
2022-09-07    |    Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Aprašas Dokumento projektas

Dokumento priedai
Pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-07 „Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą“ veiklos „Duomenų mainų įrankio sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektui derinimo lentelė
2022-09-02    |    Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Metodika Dokumento projektas

2022-09-02 Nr. FĮ-15-01.    |    Dokumentą priėmė: ESFA metodinės pagalbos centras
Supaprastintai apmokamų išlaidų aprašas
2022-08-04    |    Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
Forma
2022-09-01    |    Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Informacija Dokumento projektas

2022-06-14 Nr. 1V-432    |    Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Aprašas
2022-04-08    |    Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Forma DG patvirtinta forma

2022-08-23 Nr. 1V-536    |    Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Aprašas
2022-08-22 Nr. 09-0002-V    |    Dokumentą priėmė: Sveikatos apsaugos ministerija
Kvietimas

2022-08-17    |    Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Projektų atrankos kriterijai Dokumento projektas

Dokumento priedai
Pastabų derinimo lentelė
2022-08-17    |    Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Projektų atrankos kriterijai Dokumento projektas

Dokumento priedai
Konsultacijų pažymą
2022-08-05    |    Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Metodika
2022-08-16    |    Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Aprašas
2022-06-22 Nr. 1K-237    |    Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Metodologinis dokumentas
2022-07-12 Nr. Nr. 4-864    |    Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Aprašas

2022-07-12 Nr. Nr. 4-869    |    Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Aprašas
2022-08-02 Nr. Nr. 4-895    |    Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Aprašas
2022-07-15 Nr. Nr. 4-877    |    Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Aprašas
2022-08-12    |    Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Projektų atrankos kriterijai Dokumento projektas

Dokumento priedai
Pastabų derinimo lentelė
2022-07-25 Nr. Nr. 4-889    |    Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Aprašas
2022-07-22 Nr. Nr. 4-885    |    Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Aprašas
2022-07-25 Nr. Nr. 4-886    |    Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Aprašas
1 15 16 17 18 19 21