×

Veiklos sritis

Projektų atrankos būdas

Atsakinga ministerija

Programa

Regionas
Rodyti
Rezultatai: 14
Rodyti
Priemonė Finansavimas Planuojami kvietimai Aktualūs kvietimai
Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą, I etapas 254 000 000 € 0 0
Įrengti 200 MW elektros energijos kaupimo įrenginių sistemą 100 000 000 € 0 0
Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje 154 730 000 € 0 1
Tobulinti minimalių pajamų apsaugos sistemą 484 000 € 0 0
Vykdyti EdTech skaitmeninę švietimo transformaciją 34 630 000 € 0 0
Investicijos į kultūros išteklių skaitmeninimą ir prieinamumą 36 119 880 € 0 0
Sudaryti sąlygas kokybiškoms, tarptautiškoms ir prieinamoms studijoms 78 401 000 € 0 1
Užtikrinti efektyvų mokslo ir studijų sistemos valdymą 1 800 000 € 0 1
Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą 321 909 719 € 0 1
Didinti tvarų savivaldybių finansinį savarankiškumą 854 000 € 0 1
Didinti (gerinti) mokestinių prievolių vykdymą 6 625 000 € 0 1
Skatinti efektyvų valstybės informacinių išteklių valdymą 114 937 900 € 0 1
Stiprinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę ir skatinti privačių investicijų pritraukimą 830 000 € 0 1
Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti 120 686 000 € 0 1