2023 m. spalio 26 d. Atnaujinimo data: 2023 m. lapkričio 06 d.
image

Lietuvos energetikos agentūra 2023 m. spalio 26 d. nuo 12.00 val. atnaujino gyventojų paraiškų priėmimą dėl paramos neefektyvių biomasę naudojančių katilų keitimui Vidurio bei Vakarų Lietuvoje. Numatyta šio kvietimo metu paskirstyti 6 mln. eurų paramos.

Pirmasis kvietimas teikti paraiškas dėl paramos neefektyvių biomasę naudojančių katilų keitimui sulaukė didelio Vidurio ir Vakarų Lietuvos gyventojų susidomėjimo – per trumpą laiką jie pateikė 966 paraiškas. Gavus paraiškų visai numatytai paskirstyti lėšų sumai – beveik 3,54 mln. eurų, kvietimas teikti paraiškas buvo sustabdytas, Iš karto pradėtas planuoti naujas kvietimas. 

„Atsižvelgiant į Vidurio ir Vakarų Lietuvos gyventojų aktyvumą ir paraiškų teikimo tendencijas, kartu su Energetikos ministerija buvo įvertintos galimybės neatidėliojant skirti papildomai lėšų šiai paramai. Gyventojai jau vėl gali teikti paraiškas dėl paramos neefektyvių biomasę naudojančių katilų keitimui namų ūkiuose Vidurio ir Vakarų Lietuvoje. Akivaizdu, kad ši parama labai aktuali šio regiono gyventojams“, – pažymi Lietuvos energetikos agentūros l. e. p. direktorė Agnė Bagočiutė.

Gyventojų paraiškos bus priimamos, kol bus gauta prašymų visai numatytai paskirstyti sumai – 6 mln. eurų, bet ne ilgiau kaip iki 2024 m. balandžio 5 dienos.

Kvietimo sąlygos dotacijai gauti nesikeičia. Kaip ir pirmojo kvietimo metu, dėl paramos ir toliau gali kreiptis tie individualių bei sodo namų gyventojai, kurie neefektyvų biomasę naudojantį katilą jau yra pasikeitę į efektyvesnį šildymo įrenginį, bet ne anksčiau kaip po 2023 m. liepos 26 d. Projektų įgyvendinimo trukmė – iki 18 mėnesių. Nereikalaujama atsisakyti turimo seno katilo.

Vienas namų ūkis gali teikti tik vieną paraišką vieno individualaus namo ar sodo namo neefektyvaus šildymo katilo pakeitimui finansuoti, t. y.  tam pačiam nekilnojamojo turto objektui gali būti teikiama tik viena paraiška. Pateikiamų paraiškų skaičius neribojamas, jeigu tas pats pareiškėjas katilus keičia jam priklausančiuose keliuose skirtinguose nekilnojamojo turto objektuose. Parama neteikiama katilų keitimui daugiabučiuose namuose.

Neefektyvius ir taršius katilus galima keisti, įsirengiant naujus, nenaudotus 5-osios energinės klasės sertifikuotus biokuro katilus ar šilumos siurblius žemė–vanduo, vanduo–vanduo ir oras–vanduo. Katilų keitimas į šilumos siurblius oras–oras pagal paramos teikimo sąlygas nefinansuojamas.

Finansavimas apskaičiuojamas taikant fiksuotus įkainius. Gali būti kompensuojama vidutiniškai apie 3,5 tūkst. eurų išlaidų, pakeitus neefektyvų katilą į šilumos siurblį, ir apie 1,5 tūkst. eurų – įsirengus 5 klasės biokuro katilą.

Vilniaus apskrities gyventojai kviečiami toliau teikti paraiškas pagal paskelbtus pirmojo etapo kvietimus ir gauti dalies išlaidų kompensacijas, pakeitus turimus neefektyvius, taršius, biomasę ar iškastinį kurą naudojančius šildymo katilus.

Paraiškos teikiamos, užpildant elektroninę formą.

Lietuvos energetikos agentūra pagal Energetikos ministerijos inicijuotą projektą spalio 5 d. paskelbė pirmuosius kvietimus gyventojams teikti paraiškas ir gauti paramą, keičiant taršius katilus. Kvietimai teikti paraiškas skelbiami etapais, siekiant kasmet sudaryti gyventojams galimybes kreiptis dotacijos. Pagal visus kvietimus iki šios dienos gauta kiek daugiau nei 2700 gyventojų paraiškų, kurių prašoma paramos suma siekia beveik 10,8 mln. eurų.

Trumpai su finansavimo sąlygomis galima susipažinti čia pateiktoje atmintinėje, o detalesnė informacija apie kvietimų sąlygas, paraiškų teikimą, techninius projekto reikalavimus, tinkamas išlaidas nurodyta kvietime ir paskelbta šiose interneto svetainėse: www.ena.lt ir www.esinvesticijos.lt.

Kilus klausimų, galima kreiptis el. paštu katilukeitimas@ena.lt arba  tel. 8 5 230 3312 (darbo dienomis).

Kompensacijos gyventojams (namų ūkiams) naujiems šilumos gamybos įrenginiams įsigyti ir įrengti, keičiant neefektyvius biomasę ar iškastinį kurą naudojančius katilus individualiuose namuose, skiriamos pagal Energetikos ministerijos inicijuotą ir LEA administruojamą paramos priemonę „Neefektyvių biomasę naudojančių ar iškastinį kurą naudojančių katilų keitimo į efektyvesnes, atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias šilumos gamybos technologijas, individualiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos“. Priemonė įgyvendinama pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos, patvirtintos 2022 m. rugpjūčio 3 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2022) 5742, 2 prioriteto „Žalesnė Lietuva“ 2.1 konkretų uždavinį „Skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį“, finansuojamą Sanglaudos fondo ir  Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


VšĮ Lietuvos energetikos agentūros informacija

Susiję kvietimai

Pateikimo terminas (nuo) Pavadinimas Finansavimo suma Pateikimo terminas (iki)
2023 m.
spalio 26 d.
Pasibaigęs
Neefektyvių biomasę naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose (Vidurio ir vakarų Lietuvoje)
Nr. 03-013-J-0001-J05
6 000 000,00 €
2023 m.
lapkričio 28 d. 09:00
Pasibaigęs