2023 m. lapkričio 22 d.
image

Lėšos bus skirtos dalyvavimo užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose išlaidoms padengti, taip pat gaminių sertifikavimui, būtinam siekiant eksportuoti produkciją į tam tikras rinkas. 

„Aukštos pridėtinės vertės gaminių ir paslaugų eksportas yra vienas svarbiausių valstybės ekonomikos augimo variklių. Lietuvoje yra išties nemažai tokius produktus ir paslaugas vystančių bendrovių – didelė dalis jų susitelkusios Sostinės regione. Visgi mažos ir vidutinės įmonės dažnai susiduria su iššūkiais ieškant kelių į tarptautines rinkas ir jose įsitvirtinant. Dalyvavimas tarptautinėse parodose yra viena iš priemonių, padedančių tai padaryti. Taip pat labai svarbus ir sertifikavimas, kuris dažnai yra brangus procesas, tačiau be kurio eksportuoti produktus ar paslaugas į tam tikras rinkas dažnai nėra galimybės“, – sako Inovacijų agentūros Rinkų plėtros skyriaus vadovė Simona Buzilauskienė. 

Bendra įmonių pateiktų projektų vertė siekia 11,4 mln. eurų, o prašomo gauti finansavimo suma – 5,7 mln. eurų. 57 proc. pareiškėjų sudarė gamybos įmonės, daugiausiai veikiančios transporto priemonių ir įrangos, elektros įrangos bei elektroninių bei optinių gaminių gamybos srityje. Tarp paslaugų teikėjų vyravo kompiuterių programavimo ir konsultacinę bei mokslinių tyrimų ir taikomąją veiklą vykdančios, o taip pat telekomunikacijų srityje veikiančios įmonės. 

„Didžioji dalis šiemet skelbiamų ES investicijų pritraukimo kvietimų yra skirta Vakarų ir vidurio Lietuvos įmonėms, tad pastarasis kvietimas buvo viena iš nedaugelio galimybių finansavimą gauti ir Sostinės regione veikiantiems verslams. Tai, kad į kvietimą atsiliepė išties nemažai įmonių rodo, kad ši priemonė yra tikrai aktuali. Kvietimas „Expo galimybės pažangiems“ padės pažangius produktus bei paslaugas vystančioms mažoms, labai mažoms ir vidutinėms įmonėms juos pristatyti tarptautinėse parodose, o taip pat įgyti jų eksportui reikalingus sertifikatus, ir tokiu būdu prisidės prie Lietuvos verslų konkurencingumo tarptautinėse rinkose didinimo“, – sako Inovacijų agentūros Verslo skatinimo skyriaus vadovė Diana Martinavičė. 

87 proc. projektų įgyvendinimo pasiūlymus pateikusių įmonių yra įsikūrusios Vilniaus mieste, 12 proc. Vilniaus rajone. Vieno projekto įgyvendinimo plano sulaukta iš Širvintų rajone veikiančios įmonės. Pusė pareiškėjų ES finansavimu Inovacijų agentūros kvietimu siekia pasinaudoti pirmą kartą. 61 proc. įmonių finansavimą siekia panaudoti dalyvavimui tarptautinėse parodose, o 39 proc. dalyvavimui tarptautinėse parodose ir produktų sertifikavimui. 

Kvietimas „Expo galimybės pažangiems“ finansuojamas 2021–2027 metų ES fondų investicijų programos lėšomis.