2023 m. gruodžio 01 d. Atnaujinimo data: 2023 m. gruodžio 04 d.
image

Labai mažos, mažos ir vidutinės Vidurio ir Vakarų Lietuvos įmonės galės pasinaudoti ES finansavimu veiklos procesų tobulinimui ir originalių dizaino sprendimų bei prekės ženklų kūrimui ir atnaujinimui. Pagal Inovacijų agentūros paskelbtą kvietimą „Netechnologinės inovacijos“ numatyta suteikti 5 mln. eurų vertės finansavimą. Norėdamos juo pasinaudoti įmonės iki 2024 m. vasario 29 d. turi pateikti savo projektų įgyvendinimo planus.

„Šios investicijos šalies įmonėms padės sustiprinti savo pozicijas, lengviau įgyti konkurencinį pranašumą tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu lygiu. Tai galimybė verslui tobulinti savo procesus, dizaino ir prekės ženklo sprendimus, o kartu sustiprėti ir tapti dar žinomesnėmis“, – sako Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerė Iveta Paludnevičiūtė. 

Organizacinėms ir proceso inovacijoms diegti smulkaus ir vidutinio verslo įmonės galės gauti iki 100 tūkst. eurų finansavimą. Maksimali finansavimo originaliems dizaino sprendimams diegti ir kurti suma yra 35 tūkst. eurų, o prekės ženklui sukurti, atnaujinti ir registruoti – 5 tūkst. eurų. Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 20 tūkst. eurų. Bendra maksimali finansavimo suma siekia 140 tūkst. eurų.  

Kuriant ir diegiant originalius dizaino sprendimus bei sukuriant, atnaujinant ir registruojant prekės ženklus kvietimo lėšomis gali būti finansuojama 70 proc. visų finansuoti tinkamų projekto išlaidų. Diegiant proceso ir organizacines inovacijas finansavimo suma gali siekti 50 proc. visų finansuoti tinkamų projekto išlaidų. 

„Tobulindamos savo veiklos procesus ir investuodamos į organizacinių bei proceso inovacijų diegimą įmonės gali didinti savo konkurencingumą ir geriau integruotis į tarptautines vertės grandines. Tam taip pat svarbūs ir tinkamai įmonę reprezentuoti leidžiantys dizaino sprendimai bei patrauklūs, vertę kuriantys prekės ženklai. Dėmesys šiems sėkmingo verslo elementams šiandien yra tvaraus verslo augimo sąlyga. Dėl to kviečiame įmones pasinaudoti galimybe ir teikti projektų įgyvendinimo planus finansavimui gauti”, – sako Inovacijų agentūros Kūrybinių ir tarptautinių investicijų skyriaus vadovė Giedrė Indriulienė.  

Į finansavimą gali pretenduoti ne trumpiau nei 2 metus veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės Vidurio ir Vakarų Lietuvos įmonės, kurių metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais per pastaruosius dvejus finansinius metus sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje ir kurių vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 75 tūkst. eurų. Daugiau informacijos apie kvietimą galima rasti Inovacijų agentūros ir ES investicijų tinklalapiuose. Šia priemone nefinansuojamos veiklos ir išlaidos, kurioms investicijos skiriamos kita ES priemone – „Skatinti įmones skaitmenizuotis”. Šis kvietimas finansuojamas 2021–2027 metų ES fondų investicijų programos lėšomis.