2023 m. rugsėjo 27 d.
image

Patvirtinus 2022-2030 m. Panevėžio regiono plėtros planą, visi 10 šalies regionų pradės regionų plėtros planų įgyvendinimą.

„Tolesnė regionų plėtros planų įgyvendinimo sparta ir sėkmė priklausys nuo glaudaus ministerijų, regionų plėtros tarybų ir Centrinės projektų valdymo agentūros bendradarbiavimo“, – teigia vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius.

Šiuo metu patvirtinta 12 iš 14 ministerijų parengtų regioninių pažangos priemonių finansavimo gairių, 1,5 mlrd. eurų sumai, arba 93,5 proc. visų Regionų plėtros programoje numatytų lėšų regionų plėtros planams įgyvendinti.

Regionų plėtros tarybos su kolegijomis tęsia intensyvius pažangos priemonių planavimo darbus. Numatoma, kad iki metų pabaigos bus suplanuota pažangos priemonių ne mažiau nei už 35 proc. Regionų plėtros programoje numatytų lėšų.

Regionų plėtros planų pažangos priemonių rengimas ir tvirtinimas – paskutinis etapas prieš realių investicijų pradžią. Šiuo etapu nustatomi konkretūs projektai, jų vykdytojai, terminai, produktai ir rezultatai. Šių projektų vykdytojus Centrinė projektų valdymo agentūra kvies teikti projektus ir pasirašys projektų finansavimo sutartis.

Savivaldybės taip pat rengia funkcinių zonų strategijas, o regionų centrų savivaldybių miestai – tvarios miestų plėtros strategijas. Tvariai miestų plėtrai Regionų plėtros programoje numatyta ne mažiau nei 271 mln. eurų ES fondų lėšų.

Jau parengtos ir patvirtintos dvi tvarios miestų plėtros strategijos (Alytaus ir Tauragės miestų) bei viena – Tauragės funkcinės zonos strategija.

Regionų plėtros programa patvirtinta 2022 m. birželio 29 d. Regionų plėtros programoje numatyta 1,6 mlrd. ES fondų lėšų regionų plėtros planams įgyvendinti.


LR vidaus reikalų ministerijos informacija