2024-01-23 Nr. 46P-1(17) | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra | Informacija

Dokumento priedai
Projektų bendrųjų atrankos kriterijų sąrašas ir jų vertinimo metodika
Projektų atrankos kriterijai
2024-01-23 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Atnaujinimo data: 2024 m. sausio 24 d.