×

Paskelbimo data Iki

Kategorijos

Atsakinga institucija

Programa

Dokumento tipas
Rikiuoti
Rodyti
Rezultatai: 515
Rikiuoti
Rodyti
Dokumentą priėmė: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Aprašas

Dokumento priedai
Projekto įgyvendinimo planas
2023-06-05 Nr. 02-022-P    |    Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Aprašas

2023-06-05 Nr. 02-086-P    |    Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Aprašas

2023-06-05 Nr. 02-085-P    |    Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Aprašas

2023-06-05 Nr. 02-087-P    |    Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Aprašas

2023-06-05 Nr. 02-088-P    |    Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Aprašas

2023-06-05 Nr. 09-016-P    |    Dokumentą priėmė: Sveikatos apsaugos ministerija
Aprašas

2023-06-02    |    Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
2023-06-01 Nr. 02-016-P    |    Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Aprašas

Dokumento priedai
Projekto įgyvendinimo plano (PĮP) forma
2023-05-31    |    Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Informacija Aktuali redakcija
2023-05-30 Nr. 10-054-P    |    Dokumentą priėmė: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Aprašas

2022-06-22 Nr. 1K-237    |    Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Projektų atrankos kriterijai Aktuali redakcija
2023-05-25 Nr. 46P-4(10)    |    Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
Nutarimas

Dokumento priedai
Projektų bendrųjų atrankos kriterijų sąrašas ir jų vertinimo metodika
2023-05-23 Nr. 1S-56    |    Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Sutartis

Dokumento priedai
Susitarimo dėl bendradarbiavimo 3 priedas
2023-05-22 Nr. 08-009-K    |    Dokumentą priėmė: Susisiekimo ministerija
Aprašas

2023-05-22    |    Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
Metodika
2023-05-19 Nr. 02-021-P    |    Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Aprašas

  • PFSA 2 priedas, kuriame pateikiama informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti
  • MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: techniniai, valdymo, verslumo, ekologijos, kiti) - R-05-001-01-05-07-10 (R.B.2.2098)
  • Suinteresuotosios institucijos, dalyvaujančios verslininkystės galimybių paieškos procese - P-05-001-01-05-07-18 (P.B.2.0016)
  • MVĮ, investuojančios į pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingų įgūdžių ugdymą - P-05-001-01-05-07-19 (P.B.2.0101)
2023-05-18    |    Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
Informacija
2023-05-18 Nr. 02-025-K    |    Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Aprašas

1 2 3 21