2023-06-22 Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra | Informacija

Posėdžio protokolas ir priedai


 • 2023-06-22 protokolo Nr. 46P-6(12) priedas
  Informacija
  2023-06-22 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • 2021-2027 m. ESFIP vertinimo plano pristatymas
  Informacija
  2023-06-27 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • Lietuvai skirtų Tarybos rekomendacijų pristatymas
  Informacija
  2023-06-27 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • Reikiamų sąlygų įvykdymo ir jų taikymo pristatymas
  Informacija
  2023-06-27 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • Pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 _1 PAK pristatymas
  Projektų atrankos kriterijai
  2023-06-27 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • Pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07_11 PAK pristatymas
  Projektų atrankos kriterijai
  2023-06-27 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • Pažangos priemonės Nr. 05-001-01-06-03 _5 PAK pristatymas
  Projektų atrankos kriterijai
  2023-06-27 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • Pažangos priemonės Nr. 03-001-06-05-01_1 PAK pristatymas
  Projektų atrankos kriterijai
  2023-06-27 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • Pažangos priemonės Nr. 03-001-06-05-01_5 PAK pristatymas
  Projektų atrankos kriterijai
  2023-06-27 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • Pažangos priemonės Nr. 03-001-06-05-01_4 PAK pristatymas
  Projektų atrankos kriterijai
  2023-06-27 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • Pažangos priemonės Nr. 03-001-06-05-01_7 PAK pristatymas
  Projektų atrankos kriterijai
  2023-06-27 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • Pažangos priemonės Nr. 03-001-06-05-01_9 PAK pristatymas
  Projektų atrankos kriterijai
  2023-06-27 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • Pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02_3.1 PAK pristatymas
  Projektų atrankos kriterijai
  2023-06-27 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • Alternatyvių finansavimo šaltinių pristatymas
  Informacija
  2023-06-27 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • BIVP metodo taikymo pristatymas
  Informacija
  2023-06-27 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
Atnaujinimo data: 2023 m. liepos 11 d.