2022-08-05 Dokumentą priėmė: Finansų ministerija | Forma DG patvirtinta forma

Formai pritarta Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m.  birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-219 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“, 2022 m. rugpjūčio 5 d. posėdžio protokolu Nr. 5
Projektų priežiūros poprojektiniu laikotarpiu proceso 1 priedas

Atnaujinimo data: 2023 m. sausio 19 d.