2024-04-19 Dokumentą priėmė: Finansų ministerija | Forma DG patvirtinta forma

Formai pritarta Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m.  birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-219 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“, 2024 m. balandžio 19 d. posėdžio protokolu Nr. 20
Projektų priežiūros poprojektiniu laikotarpiu proceso 1 priedas


Ankstesnės dokumento versijos
Ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos forma (negalioja)
2022-08-08
Atnaujinimo data: 2024 m. balandžio 29 d.