Nr. 2021/1056

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1056 2021 m. birželio 24 d. kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas

Atnaujinimo data: 2022 m. gegužės 19 d.