2022-08-31 Nr. 2021/1058 Teisės aktas

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1058  dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo

Atnaujinimo data: 2022 m. rugpjūčio 31 d.