2022-04-08 Dokumentą priėmė: Finansų ministerija | Supaprastintai apmokamų išlaidų aprašas DG patvirtinta forma
Dokumentas patvirtintas Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m.  birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-219 “Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo”, 2022 m. balandžio 8 d. posėdžio protokolu Nr. 4  
 
Supaprastintai apmokamų išlaidų administravimo proceso 4 priedas 
Atnaujinimo data: 2023 m. sausio 19 d.