2022-11-08 Dokumentą priėmė: Finansų ministerija | Rekomendacija

Horizontaliųjų principų ir Chartijos integravimo gairės.

Finansų ministerija, suprasdama vis didesnę ES vertybėmis grįstų viešųjų investicijų reikšmę viešajam interesui bei siekdama kokybinio pokyčio užtikrinant horizontaliųjų principų ir Chartijos reikalavimų laikymąsi planuojant ir įgyvendinant ES investicijas, kartu su socialiniais partneriais, ombudsmeno institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, parengė horizontaliųjų principų ir Chartijos integravimo gaires bei įrankį.

Atnaujinimo data: 2023 m. sausio 25 d.