2023-02-11 Dokumentą priėmė: Finansų ministerija | Forma DG patvirtinta forma

Forma patvirtinta Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos  finansų ministro 2021 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-219 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“,  2023 m. vasario 10 d. posėdžio protokolu Nr. 13 

Jungtinių projektų valdymo proceso 4 priedas  

Atnaujinimo data: 2023 m. vasario 15 d.