2024-01-15 Nr. 10-063-P | Dokumentą priėmė: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2021-2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ projektų finansavimo aprašu Nr. 1, patvirtintu 2023 m. rugpjūčio 11 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-1063 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ aprašo patviritinimo (Aprašas).


  • Kvietimo „Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas laboratorijomis ir įranga“ aprašas
    2023-09-11 Nr. 10-063-P
  • Kvietimo „Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas laboratorijomis ir įranga“ aprašas
    2023-09-11 Nr. 10-063-P
  • Kvietimo „Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas laboratorijomis ir įranga“ aprašas
    2023-09-11 Nr. 10-063-P
Atnaujinimo data: 2024 m. sausio 15 d.