2022-12-20 Nr. 02-013-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Kvietimas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“ (toliau – PFSA) ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktu Kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.


 • Pareiškėjo (partnerio)/ projekto vykdytojo įnašo šaltinių užtikrinimo vertinimo metodika.
  2023-01-25 | Dokumentą priėmė: Inovacijų agentūra
 • Rezultato rodiklio kortelės
  Forma
  2022-12-20 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • SVV statuso deklaracija pildymui
  Forma
  2022-12-20 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Atnaujinimo data: 2023 m. rugsėjo 05 d.