2024-03-26 Nr. 22-106-P | Dokumentą priėmė: Kauno regiono plėtros taryba | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 m. Kauno regiono plėtros planu (RPPl), patvirtintu 2023 m. vasario 23 d. Kauno regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 6KS-8 (aktualia redakcija), Regioninės pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-03 (RE) „Skatinti darnų judumą miestuose“ finansavimo gairėmis (Gairės), patvirtintomis 2023 m. balandžio 14 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-192 bei 2024 m. vasario 2 d. Centrinės projektų valdymo agentūros raštu Nr. 2024/2-1391 suderintu ir Europos Sąjungos fondų investicijų interneto svetainėje esinvesticijos.lt paskelbtu daliniu Kauno regiono kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.