2022-12-19 Nr. 09-005-P | Dokumentą priėmė: Sveikatos apsaugos ministerija | Kvietimas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 5 (toliau – PFSA), patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1854 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.


 • Projekto tinkamumo finansuoti patikros lapas
  Forma
  2022-12-19 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • Projekto sutarties forma
  Forma
  2022-12-19 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • Projekto įgyvendinimo plano forma
  Forma
  2022-12-19 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
Atnaujinimo data: 2022 m. gruodžio 23 d.