2023-11-27 Nr. 08-003-P | Dokumentą priėmė: Susisiekimo ministerija | Kvietimas

Kvietimas teikti projektų įgyvendinimo planus „Elektroninių ryšių infrastruktūros parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3-548 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-04-02 „Skatinti pažangių elektroninių ryšių technologijų ir naujos kartos ryšio tinklų (įskaitant 5G ryšį) plėtrą“ aprašo patvirtinimo“ patvirtintu 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-04-02 „Skatinti pažangių elektroninių ryšių technologijų ir naujos kartos ryšio tinklų (įskaitant 5G ryšį) plėtrą“ aprašu.


Ankstesnės dokumento versijos
Kvietimo ,,Elektroninių ryšių infrastruktūros plėtra" aprašas
2023-01-30 Nr. 08-003-P

  • Projekto sutarties forma ( Projekto taisyklių 3 priedas „Projekto sutartis“
    Forma
    2023-08-17 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
  • PĮP forma (Projekto taisyklių 1 priedas „Projekto įgyvendinimo plano forma“
    Forma
    2023-08-17 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Atnaujinimo data: 2023 m. lapkričio 27 d.