2022-03-08 Nr. EM-V-001 | Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2021 – 2030 m. Nacionalinės energetikos pažangos programos Nr. 03-001-06-03-07 priemonės „Įrengti elektros energijos kaupimo įrenginių sistemą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1-86 (toliau – PFSA).


 • Pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumo finansuoti Europos Sąjungos fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis klausimyno forma
  Forma
  2022-03-08 | Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
 • Projekto įgyvendinimo plano forma
  Forma
  2022-03-08 | Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
 • Informacijos apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) forma
  Forma
  2022-03-08 | Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
 • Informacijos apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus forma
  Forma
  2022-03-08 | Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
 • Tinkamumo finansuoti patikros lapas
  2022-03-08 | Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
Atnaujinimo data: 2024 m. sausio 16 d.