2022-11-24 Nr. 06-002-P | Dokumentą priėmė: Kultūros ministerija | Kvietimas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-03 „Investicijos į kultūros išteklių skaitmeninimą ir prieinamumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu (toliau – PFSA), patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. ĮV-502 „Dėl kultūros ministro 2022 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. ĮV-428 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-03 „Investicijos į kultūros išteklių skaitmeninimą ir prieinamumą“ pakeitimo“.


 • Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo patikros lapas
  Forma
  2022-11-23 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
 • Projekto sutarties forma
  Forma
  2022-11-23 | Dokumentą priėmė: Kultūros ministerija
 • Projekto įgyvendinimo plano forma
  Forma
  2022-11-23 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Atnaujinimo data: 2022 m. lapkričio 24 d.