2022-09-07 Nr. 03-002-J-0001-J02 | Dokumentą priėmė: Lietuvos energetikos agentūra | Kvietimas

Kvietimo teikti PĮP aprašas


 • Jungtinio projekto (toliau JP) projekto vykdytojo deklaracijos, teikiamos su JP projekto mokėjimo prašymu, forma
  Forma
  2022-11-17 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
 • 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ veiklos „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192
  2022-09-07 | Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
 • „VIENA ĮMONĖ“ DEKLARACIJA
  Forma
  2022-09-07 | Dokumentą priėmė: Lietuvos energetikos agentūra
 • PARAIŠKA FINANSUOTI JUNGTINIO PROJEKTO PROJEKTĄ
  Forma
  2022-09-07 | Dokumentą priėmė: Lietuvos energetikos agentūra
 • JUNGTINIO PROJEKTO PROJEKTO MOKĖJIMO PRAŠYMAS
  Forma
  2022-09-07 | Dokumentą priėmė: Lietuvos energetikos agentūra
 • Jungtinio projekto (toliau JP) projekto pareiškėjo deklaracijos forma
  Forma
  2022-09-07 | Dokumentą priėmė: Lietuvos energetikos agentūra
Atnaujinimo data: 2022 m. gruodžio 07 d.