2023-01-20 Nr. 10-023-T | Dokumentą priėmė: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija | Kvietimas

Kvietimas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-21 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. V-952 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo aprašu.


Dokumento priedai
PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 12-003-03-04-03 „SUKURTI RINKOS POREIKIUS ATLIEPIANČIĄ PROFESINIO UGDYMO SISTEMĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS
2023-01-16 | Dokumentą priėmė: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Atnaujinimo data: 2023 m. sausio 19 d.