2024-04-29 Nr. 11-007-P | Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1V-738 „Dėl Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-10-04-01 „Stiprinti gyventojų perspėjimą, informavimą ir savisaugą“ aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-10-04-01 „Stiprinti gyventojų perspėjimą, informavimą ir savisaugą“ veiklos „Parama gyventojų perspėjimo ir informavimo infrastruktūros plėtrai Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ projektų finansavimo sąlygų aprašu (Aprašas) ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.