2023-12-05 Nr. 02-035-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Ugdyti labai mažoms įmonėms, mažoms įmonėms ir vidutinėms įmonėms reikalingus darbuotojų įgūdžius“ projektų finansavimo sąlygų aprašu (toliau – PFSA), patvirtintu 2023 m. rugsėjo 5 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-486 „Dėl  ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktu Kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu. • Dalinai užpildyta pavyzdinė PĮP forma
  Forma
  2024-01-04 Nr. 02-035-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • PFSA 3 priedas Excel formatu (2024-01-23 patikslinta versija)
  Forma
  2023-11-06 Nr. 02-035-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • PFSA 1 priedo pavyzdys. Informacija, reikalinga projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimams įvertinti
  Forma
  2023-09-11 Nr. 02-035-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • PFSA 3 priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti
  Forma
  2023-09-11 Nr. 02-035-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija pildymui
  Forma
  2023-09-11 Nr. 02-035-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • MVĮ, investuojančios į pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingų įgūdžių ugdymą - P-05-001-01-05-07-19
  Forma
  2023-09-11 Nr. 02-035-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • - MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: techniniai, valdymo, verslumo, ekologijos, kiti) - R-05-001-01-05-07-10
  Forma
  2023-09-11 Nr. 02-035-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Įgūdžių sąrašas, suskirstytas pagal techninius, ekologijos, valdymo ir verslumo įgūdžius
  Forma
  2023-09-11 Nr. 02-035-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Atnaujinimo data: 2024 m. sausio 23 d.