2023-10-24 Nr. 09-015-P | Dokumentą priėmė: Sveikatos apsaugos ministerija | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022-2030 metų Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 15, patvirtintu 2023 m. rugsėjo 15 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1005 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros peogramos valdytojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Atnaujinimo data: 2023 m. spalio 24 d.