2023-02-28 Nr. 02-017-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Kvietimas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Skatinti MVĮ dalyvavimą tarptautinėse MTEPI iniciatyvose“ poveiklės „Skatinti MVĮ tarptautinę tinklaveiką, įsitraukimą į MTEPI partnerystės tinklus“ (Sostinės regionas) ir poveiklės „Skatinti MVĮ tarptautinę tinklaveiką, įsitraukimą į MTEPI partnerystės tinklus“ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 4-116 (toliau – PFSA) ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktu Kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.


 • (3) Dalinai užpildytos pavyzdinės PĮP formos ir pildymo instrukcijos Sostinės regionui arba Vidurio ir vakarų Lietuvos regionui (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionui)
  Forma
  2023-02-28 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • (3) Dalinai užpildytos pavyzdinės PĮP formos ir pildymo instrukcijos Sostinės regionui arba Vidurio ir vakarų Lietuvos regionui (Sostinės regionui)
  Forma
  2023-02-28 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • (5) PFSA 3 priedas informacijos, reikalingos projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti, pateikimo lentelė
  Forma
  2023-02-28 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • (6) PFSA 4 priedas „Vienos įmonės“ deklaracija
  Forma
  2023-02-28 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • (7) Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės) - P-05-001-01-05-07-08
  2023-02-28 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • (7) Paramą dotacijomis gavusios įmonės - P-05-001-01-05-07-13
  Forma
  2023-02-28 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • (7) Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės) - R-05-001-01-05-07-03
  Forma
  2023-02-28 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • (7) Pateiktos paraiškos konkrečiai MTEPI iniciatyvai - R-05-001-01-05-07-20
  Forma
  2023-02-28 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • (7) Investicijas gavusių įmonių MTEP išlaidų padidėjimas projekto įgyvendinimo metu ir per 3 metus po projekto įgyvendinimo - R-05-001-01-05-07-26
  Forma
  2023-02-28 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • (8) Projekto išlaidų lentelė ATNAUJINTA 2023-04-25
  Forma
  2023-02-28 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • (11) Pareiškėjo (partnerio) projekto vykdytojo įnašo šaltinių užtikrinimo vertinimo metodika
  Forma
  2023-02-28 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • (12) Smulkiojo ir vidutinio verslo statuso deklaracija pildymui
  Forma
  2023-02-28 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Atnaujinimo data: 2023 m. kovo 03 d.