2023-07-12 Nr. 02-019-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Skatinti inovacijų pasiūlą“ poveiklės „Investuoti į naujų aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai“ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) projektų finansavimo sąlygų aprašu (toliau – PFSA), patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 4-368 ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktu Kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu. 


 • Smulkiojo ir vidutinio verslo statuso deklaracija pildymui (pridedama);
  Forma
  2023-07-12 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Pareiškėjo (partnerio) / projekto vykdytojo įnašo šaltinių užtikrinimo vertinimo metodika (pridedama);
  Forma
  2023-07-12 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis - R-05-001-01-05-07-25.
  Forma
  2023-07-12 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos - R-05-001-01-05-07-05;
  Forma
  2023-07-12 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės) - R-05-001-01-05-07-03;
  Forma
  2023-07-12 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Paramą dotacijomis gavusios įmonės - P-05-001-01-05-07-13;
  Forma
  2023-07-12 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės) - P-05-001-01-05-07-08;
  Forma
  2023-07-12 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Atnaujinimo data: 2023 m. rugpjūčio 16 d.