2022-12-21 Nr. 02-014-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Kvietimas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Skatinti inovacijų pasiūlą“ poveiklės „Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai“ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 4-1193 (toliau – PFSA) ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktu Kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.


 • (10) R-05-001-01-05-07-25
  Forma
  2022-12-23 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • (10) R-05-001-01-05-07-05
  Forma
  2022-12-23 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • (10) R-05-001-01-05-07-03
  Forma
  2022-12-23 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • (10) P-05-001-01-05-07-13
  Forma
  2022-12-23 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • (10) P-05-001-01-05-07-08
  Forma
  2022-12-23 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • (18) SVV deklaracija pildymui
  Forma
  2022-12-23 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • (3) PĮP pildymo instrukcija
  Forma
  2022-12-23 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • (9) PFSA 5 priedas_Vienos įmonės deklaracija
  Forma
  2022-12-23 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • (8) PFSA 4 priedas
  Forma
  2022-12-23 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • (11) MTEP verslo planas
  Forma
  2022-12-23 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • (17) Įnašo šaltinių užtikrinimo vertinimo metodika
  Forma
  2022-12-23 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • (12) Finansinis planas
  Forma
  2022-12-23 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • (3) Dalinai užpildyta pavyzdinė PĮP forma
  Forma
  2022-12-23 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • (12) 1B priedas
  Forma
  2022-12-23 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • (12) 1A priedas
  Forma
  2022-12-23 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Atnaujinimo data: 2022 m. gruodžio 28 d.