2024-04-19 Nr. 26-405-P | Dokumentą priėmė: Šiaulių regiono plėtros taryba | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis Regioninės pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ finansavimo gairėmis (Gairės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-439, 2022-2030 m. Šiaulių regiono plėtros planu (RPPl), patvirtintu Šiaulių regiono plėtros tarybos kolegijos 2023 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. ŠR/TS-6 (2024 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. ŠR/TS-6 redakcija) ir Centrinės projektų valdymo agentūros Šiaulių regiono kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.