2022-12-29 Nr. 04-014-P | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija | Kvietimas

Kvietimas parengtas vadovaujantis Tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonės Nr. 04-001-08-05-02 „Didinti (gerinti) mokestinių prievolių vykdymą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 8 (toliau – PFSA), patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-417 „Dėl finansų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 1K-268 „Dėl tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonės „Didinti (gerinti) mokestinių prievolių vykdymą“ pakeitimo“.

Priedai

Projekto įgyvendinimo plano forma

Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo patikros lapas

Projekto sutarties forma


  • Projekto sutarties forma
    Forma
    2022-12-29 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
  • Projekto įgyvendinimo plano form
    Forma
    2022-12-29 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Atnaujinimo data: 2022 m. gruodžio 23 d.