2023-06-28 Nr. 03-009-J | Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ veiklos „Individualių elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių saugojimo pajėgumų sukūrimas elektros energijos gamintojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos respublikos energetikos ministro 2023 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. 1-173 „Dėl energetikos ministro 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 1-265 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 


  • Projekto sutarties forma
    Forma
    2023-06-28 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
  • Projekto įgyvendinimo plano forma
    Forma
    2023-06-28 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Atnaujinimo data: 2023 m. birželio 27 d.