2022-10-12 Nr. 03-005-J | Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija | Kvietimas

Kvietimo teikti projektų įgyvendinimo planus aprašas


 • Stebėsenos rodiklių aprašymo kortelė
  Forma
  2022-10-17 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
 • Projekto sutarties forma
  Forma
  2022-10-17 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
 • Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo patikros lapas
  Forma
  2022-10-17 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
 • Projekto įgyvendinimo plano forma
  Forma
  2022-10-17 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Atnaujinimo data: 2022 m. gruodžio 16 d.